De vlaggen van Nederland en Luxemburg

Het is je misschien wel eens opgevallen dat de vlag van Luxemburg op die van Nederland lijkt. Dit komt, omdat men vroeger niet heel creatief was. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat meer vlaggen aan elkaar gerelateerd zijn, door andere oorzaken. De Luxemburgse en Nederlandse vlaggen, met vergelijkbare kleuren, lijken naar alle waarschijnlijkheid zo op elkaar, omdat beide landen in het verleden met elkaar verbonden waren.

Het verhaal achter de Luxemburgse vlag

De meningen zijn erover verdeeld, maar historici hebben aanwijzingen gevonden dat de Luxemburgse en Nederlandse vlag wel degelijk aan elkaar gerelateerd zijn en dat het geen toeval is. Van 1815-1890 hadden Nederland en Luxemburg samen een pact: een personele unie. De Nederlandse koning was in de 13de eeuw dus ook de koning van Luxemburg. Toen Luxemburg na de dood van hun eigen staatshoofd geen geschikte opvolger had, werd de familie van Oranje-Nassau ook de vorst van het hertogdom Luxemburg. In eerste instantie de Duitse tak van de familie, maar dat duurde niet lang. Na de dood van Adolf Nassau in 1905 was opvolger Willem IV aan de beurt. Onfortuinlijk genoeg stierf Willem IV na zeven jaar, waardoor Luxemburg weer met hetzelfde probleem kampte als voorheen. Willem IV had maar liefst zes dochters, maar helaas voor de familie geen zonen. Toen is veranderd dat vrouwen ook vorst konden worden zonder getrouwd te zijn.

De relatie tussen de vlag van Luxemburg en die van Nederland

Omdat de familie Nassau lange tijd ook de baas was in Luxemburg is de vlag waarschijnlijk overgenomen. Later is de vlag een beetje aangepast, van blauw naar hemelblauw, om toch uniek te zijn. Verwarring met de Nederlandse vlag is altijd gebleven, vooral in het buitenland. Daarom blijven Nederland en Luxemberg waarschijnlijk nog heel lang aan elkaar verbonden.

Andere vlaggen die zijn gebaseerd op de Nederlandse vlag

Naast de Luxemburgse vlag zijn er nog meer vlaggen die lijken op de Nederlandse of eraan gerelateerd zijn. Het beste voorbeeld is de Franse vlag. Dat is eigenlijk de Nederlandse driekleur, maar dan gedraaid. Volgens Wikipedia is de vlag van Frankrijk gebaseerd op die van Nederland, omdat de landen ooit bij elkaar hoorden. Er is ook gelijkenis met de vlag van Rusland: rood, wit en blauw, maar dan in een andere volgorde. De meningen erover zijn verdeeld, maar er zijn aanwijzingen dat de Russische vlag bedacht is door een Nederlander die de kleurcombinatie meenam naar Rusland. Daardoor komen de drie kleuren ook voor in de vlaggen van Kroatië, Slowakije en Tsjechië. Het koloniale verleden van Nederland is de reden dat het rood, wit en blauw terugkeert in doeken op de Nederlandse Antillen. Dat is eigenlijk bij elk Antilliaans eiland zo. Ook in New York, ooit eigendom van Nederland, is er een vlag die lijkt op de Nederlandse: het doek van de wijk The Bronx. Dat geldt ook voor Zuid-Afrika en verschillende staten in het land: in deze vlaggen is het rood-wit aan de voormalige kolonisator Nederland te koppelen.

Redactie Vlaggenblog

Reacties staan uit.